Rondo-Dan

Traktormonteret rundballeafvikler

Den trepunktsmonterede rundballeafvikler Rondo-Dan er specielt velegnet til støvfri udfodring af halm samt strøning i dybstrøelsesstalde. Rondo-Dan kan arbejde med rundballer af halm, hø, ensilage m.v. med max. diameter på 180 cm samt max. ballevægt på 850 kg. Rondo-Dan's to trepunkts-ophængte ballespyd henter ballen og placerer den på afviklerbordet. Derefter bakkes spydene i indgreb med maskinen, hvorved afviklerbordet er hurtigkoblet på traktoren og transmissionen ligeledes automatisk er tilkoblet. Som standard leveres Rondo-Dan med udlægning til siden - valgfri højre eller venstre side. Derudover leveres Rondo-Dan som model H+V, som har afviklervalse i begge sider, hvorved den kan aflæsse til højre eller venstre. Aflæsseretningen bestemmes af traktorens dobbeltvirkende olieudtag.