Rundballeafvikler

Effektiv afvikling af rundballer, halmballer og høballer med HE-VA Rondo-Dan.