Ny HE-VA tromle - Tip-Roller XL

15. marts 2017

Ny Tip-Roller XL tromle

Jordbearbejdning bliver mere effektivt

I takt med at bedrifterne i den danske landbrugssektor bliver større og større samtidig med at den globale konkurrence er hård, er det mere end nogensinde nødvendigt at opretholde en høj produktivitet. Dette har medført en stigning i efterspørgslen efter større, multifunktionelle landbrugsmaskiner. Tidligere var det ofte nødvendigt at køre i marken ad flere omgange for at tromle, planere og bearbejde jorden, inden man var klar til at så sine afgrøder, hvilket enten krævede en stor maskinpark eller betød at man måtte leje maskiner, der kunne klare opgaverne.

Den nye HE-VA Tip-Roller XL møder efterspørgslen efter både øget arbejdsbredde og behovet for at kunne klare flere arbejdsopgaver på én gang. Tip-Roller XL er en udvidelse af det nuværende Tip-Roller sortiment, som indtil nu har haft en maksimal arbejdsbredde på 10,2 meter, men denne nye model fås i arbejdsbredderne 12,3 m. og 15,3 m. Denne nye XL model indeholder også et vægtfordelingssystem, der hydraulisk fordeler en del af vægten fra hovedramme, hjul og foldemekanisme ud på side leddene. På denne måde er tromlen i stand til at følge markens konturer og ujævnheder og man får en ensartet jordpakning i hele tromlens arbejdsbredde.

Flere arbejdsgange kan samles i én med ny XL tromle

Den nye Tip-Roller XL kan endvidere udbygges med bl.a. en planér-planke, HE-VA Spring-Board. Den knuser knoldene i jorden og gør at man kan klare jordpakning, udjævning og såbedsforberedelse i én arbejdsgang. Plankens vinkel og arbejdsdybde indstilles hydraulisk fra førerkabinen, således at chaufføren nemt kan tilpasse maskinen til de aktuelle jordbundsbetingelser.

Optimal transport

Selvom den nye XL-tromle fra HE-VA er større, betyder det ikke at den fylder tilsvarende mere ved transport til og fra marken. TIP-Roller XL kan klappes så meget sammen at den ikke fylder mere end 3 meter i bredden og i sammenfoldet stilling bæres vægten af sideleddene mellem traktoren og tromlens hjul, hvilket stabiliserer konstruktionen under kørslen.

HE-VA Tip-Roller XL roller

Læs mere om Tip-Roller XL her