7. marts 2019

4 tips til pleje af din græsmark i foråret

Efter vinteren er det nu blevet tid til at kigge græsmarkerne efter i sømmene, og der er heldigvis en del tiltag, du kan gøre allerede her i foråret for at rette op på eventuelle skader.

Her er 4 konkrete tips til, hvad du kan gå igang med:

  1. Udjævn muldvarpeskud og pak sten ned i jorden
  2. Fordel vissent græs ud på marken
  3. Tjek græsmarken for bare pletter og tjek plantetal
  4. Overvej om der er behov for isåning eller omlægning

 

1.

En jævn græsmark sikrer bedre udbytte

Muldvarpene har haft travlt i løbet af vinteren og om foråret er de især meget aktive i deres gange. Muldvarpeskud forårsager ofte problemer med jord i ensilage og wrapballer og er samtidig hård ved skårlæggerens knive.

Ved at udjævne muldvarpeskud og nedlægge sten på græsmarken bliver den mere jævn og arbejdet med slåmaskinen eller striglen går lettere. Bruges græsmarken til produktion af ensilage betyder den jævne overflade at du minimerer mængden af jord, sporer osv i foderet.

 

2. 

Fjern vissent græs og skab bedre vækstbetingelser

Vissent græs kan med fordel rives op og fordeles ud på græsmarken for på denne måde kommer der lys og luft til de levende planter og dermed skaber man grobund for bedre vækst.

En strigle er et godt redskab til denne arbejdsgang.

TIP:

Hvis du ønsker at spare tid og samle flere processer i én arbejdsgang, så kan du med fordel slå proces 1 og 2 sammen. Hertil skal du bruge en tromle med påmonteret strigle og planérskinne eller slæbeplanke. Planérskinnen eller slæbeplanken jævner muldvarpeskud og andre ujævnheder, hvorefter strigletænderne river op i vissent græs og skaber lys og luft til de levende planter. Tromlen pakker til sidst jorden og nedlægger sten, så overfladen efterlades jævn.

Det er vigtigt at sikre at planérskinne eller slæbeplanken ikke klemmer græsset, så det tager skade, og hvis du har hvidkløver er det vigtigt at sikre at strigletænderne ikke går for dybt, og dermed river udløberne op.

 

3.

Tjek græsmarken for pletter

Efter en kold vinter er pletter i græsmarken næste uundgåeligt, og det vil derfor være en god ide at tjekke marken for pletter. Som hovedregel bør der maksimalt mangle 5% på marker med rent græs og maksimalt 10% på marker med kløvergræs.

 

4. 

Eftersåning eller omlægning af græsmarken

Hvis plantedækket er i orden, og antallet af planter holder sig indenfor grænsen, så bør eventuelle pletter tilsås tidligt forår - mange steder er det optimalt at tilså i marts måned. På lette jordtyper kan en såmaskine med såskær anvendes - evt. en kombisåmaskine, hvor en valse efterfølgende pakker jorden. På lerjord kan en såmaskine med skivesåskær med fordel bruges.

TIP:

Alternativt kan du med fordel anvende en græstromle med påmonteret frøsåmaskine, strigletænder og evt. planérskinne/slæbeplanke. Hermed kan du spare tid og arbejdsgange ved at planere jorden, rive op i vissent græs, så nye græsfrø og efterfølgende pakke jorden.

 

Hvis du vurderer at plantedækket er for dårligt, kan det være nødvendigt at omlægge marken.

 

Se vores udvalg af græstromler til pleje af din græsmark her

HE-VA græstromle