30. august 2019

Nyt maleanlæg opføres i Ørding

HE-VA fortsætter udvidelsen af produktionen

Den stigende efterspørgsel efter de dybrøde landbrugsmaskiner fra Mors har betydet igangsætning af en større udvidelsesplan for et større millionbeløb for HE-VA ApS. Første etape ud af i alt 3 blev iværksat i 2018 med en udvidelse af produktionen i Nykøbing, hvor virksomheden byggede en 1.200 kvm stor hal til de eksisterende bygninger.

Anden etape af udvidelsesplanen er nu påbegyndt med opførelsen af et helt nyt maleanlæg på 1.800 kvm i Ørding, som erstatter det nuværende, som blev opført i 2006.

Moderne og fremtidssikker produktion

Det nye maleanlæg kommer til at indeholde en slyngrenser, malekabine for primer, malekabine for toplakering, en tørrezone samt transportudstyr.

"Ved at opføre et helt nyt maleanlæg opnår vi ikke bare en god finish på vores maskiner til fordel for vores kunder, men også et moderne og driftssikkert anlæg, som er fremtidssikret i forhold til den fortsat stigende efterspørgsel, vi oplever”, siger Teknisk Direktør, Heine Christiansen.

Tredje og sidste etape af udvidelsesplanerne for den nordjyske virksomhed inkluderer en tilbygning af administrationsbygningen i Nykøbing, men tidspunktet for denne udvidelse er endnu ikke fastlagt.

Den sidste udvidelse er stadig kun på tegnebrættet og er bl.a. betinget af lokalplanen i kommunen”, udtaler Adm. Direktør, Villy Christiansen.

Det nye maleanlæg forventes færdigt og klar til brug i løbet af foråret 2020, hvorefter HE-VA har mere end 42.000 kvm produktion.