Doseringsvalser

Doseringsvalser til Multi-Seeder

Med ialt 4 forskellige doseringsvalser som ekstraudstyr kan en Multi-Seeder udså fra 0,2 kg/ha til 220 kg/ha. 

Doseringsvalse til byg og hvede

26,6 - 200 kg/ha

Doseringsvalse til sennepsfrø o. lign.

4,2 - 27,2 kg/ha

Doseringsvalse til rapsfrø

0,6 - 3,8 kg/ha

Doseringsvalse til meget små frø

0,2 kg/ha