Sabre disc

Sabre Disc

Sabre discen er udviklet til at give en bedre gennemskæring, der sikrer maksimal bevægelse og blanding af jord og stråmateriale selv i mindre dybder. Ved en sammenligning mellem en traditionel disc og en HE-VA Sabre Disc får man betydeligt bedre jordbearbejdning ved at vælge Sabre-Discen.

Traditionel disc

Traditionelle og meget hvælvede disce har en stor angrebsvinkel og pløjer dermed jorden op, hvilket efterlader store klumper på jordoverfladen. Dette resulterer i mindre opblanding af jorden og en urolig kørsel med landbrugsmaskinen.

Traditionelle og meget hvælvede disce har en stor angrebsvinkel og pløjer dermed jorden op, hvilket efterlader store klumper på jordoverfladen. Dette resulterer i mindre opblanding af jorden og en urolig kørsel med landbrugsmaskinen.

Sabre-Disc

Sabre-Disc har en mindre hvælving, hvilket giver en god og effektiv gennemskæring af jorden og da discene samtidig er placeret forskudt på maskinen, får man en optimal opblanding af jord og stråmateriale.

Sabre-Disc har en mindre hvælving, hvilket giver en god og effektiv gennemskæring af jorden og da discene samtidig er placeret forskudt på maskinen, får man en optimal opblanding af jord og stråmateriale.

flip-to-se-table

rotate device to se specifications table.

Specifikation Værdi
Sabre Disc 510 mm