Svær forharve

Svær forharve

Ekstra god jordbearbejdning på svære jordtyper

En svær forharve kan monteres foran forreste Spring-Board og bidrager til en effektiv og præcis udjævning af jorden, da den bryder jordskorpen og løsner hjulspor og sammenklasket jord. Forharvens arbejde vil begrænse energiforbruget til den efterfølgende udjævning med Spring-Board, da den løsner jorden inden Spring-Boardet og hele harven bliver nemmere at trække.

Aggressiviteten kan nemt indstilles med spindler.