Valser

Valser

V-profilvalse

V-profil valsen giver en aggressiv knusning af jordknolde og efterlader jordoverfladen flot og jævn. V-Profilringe med afskraber sikrer en god pakning af jorden og skaber dermed optimale betingelser for en god såning eller for det gode falske såbed, da strukturen i overfladen bevares. Den store egenvægt sikrer at landbrugsmaskinen bliver særdeles velegnet til stubbearbejdning, såbedstilberedning og jordpakning efter pløjning.

V-profil valsen giver en aggressiv knusning af jordknolde og efterlader jordoverfladen flot og jævn. V-Profilringe med afskraber sikrer en god pakning af jorden og skaber dermed optimale betingelser for en god såning eller for det gode falske såbed, da strukturen i overfladen bevares. Den store egenvægt sikrer at landbrugsmaskinen bliver særdeles velegnet til stubbearbejdning, såbedstilberedning og jordpakning efter pløjning.

Twin V-profil valse

Twin V-profilvalse giver en vedligeholdelsesfri løsning, da valserne renser hinanden uden brug af afskraber. Jorden efterlades let bølgeformet, hvilket har en drænende effekt og bidrager til hurtig opvarmning og tørring.

Twin V-profilvalse giver en vedligeholdelsesfri løsning, da valserne renser hinanden uden brug af afskraber. Jorden efterlades let bølgeformet, hvilket har en drænende effekt og bidrager til hurtig opvarmning og tørring.

Stjernevalse

Stjernevalsen efterlader jorden pakket med en løst struktureret og lettere kamformet overflade. Stjerneringen er særdeles effektiv til græsmarkspleje, da takkerne sikrer let beluftning af græsset og dermed optimale vækstbetingelser for græsset.

Stjernevalsen efterlader jorden pakket med en løst struktureret og lettere kamformet overflade. Stjerneringen er særdeles effektiv til græsmarkspleje, da takkerne sikrer let beluftning af græsset og dermed optimale vækstbetingelser for græsset.

Stjernevalse

Stjernevalse "synkron" pakker jorden lige efter grubbetænderne på eksempelvis en Grass-Tiller og på denne måde sikrer man minimal forstyrrelse af græsmarkens mikroorganismer, da der ikke pakkes mere end ved grubbetænderne. Vægten fordeles ud på mindre flader, hvilket giver et hårdere tryk på jorden og dermed en optimal pakning lige efter jordbearbejdningen,

Stjernevalse "synkron" pakker jorden lige efter grubbetænderne på eksempelvis en Grass-Tiller og på denne måde sikrer man minimal forstyrrelse af græsmarkens mikroorganismer, da der ikke pakkes mere end ved grubbetænderne. Vægten fordeles ud på mindre flader, hvilket giver et hårdere tryk på jorden og dermed en optimal pakning lige efter jordbearbejdningen,

Svær rørvalse

Svær rørvalse giver en god dybdestyring og findeler jordknolde på lettere jordtyper. En 550 mm rørvalse anbefales til løse jordtyper og fungerer som dybderegulering.

Svær rørvalse giver en god dybdestyring og findeler jordknolde på lettere jordtyper. En 550 mm rørvalse anbefales til løse jordtyper og fungerer som dybderegulering.

VINKELJERNSvalse

Vinkeljernsvalsen sikrer en god jord-til-jord pakning, som medvirker til at landbrugsmaskinen arbejder optimalt - også ved meget fugtige og løse jordtyper.

Vinkeljernsvalsen sikrer en god jord-til-jord pakning, som medvirker til at landbrugsmaskinen arbejder optimalt - også ved meget fugtige og løse jordtyper.

U-profil valse

U-profilvalsen fyldes med jord under kørslen og sikrer dermed en god jord-til-jord pakning og dermed får jordoverfladen en god, naturlig struktur uden nogen former for glitning.

U-profilvalsen fyldes med jord under kørslen og sikrer dermed en god jord-til-jord pakning og dermed får jordoverfladen en god, naturlig struktur uden nogen former for glitning.

Twin U-profil valse

Twin U-profilvalsen giver en god og vedligeholdelsesfri løsning, da valserne renser hinanden efter brug. U-profilvalsen fyldes med jord hvilket resulterer i en god jord-til-jord pakning uden nogen form for iltning af jorden. Overfladen efterlades flot pakket med en grov struktur.

Twin U-profilvalsen giver en god og vedligeholdelsesfri løsning, da valserne renser hinanden efter brug. U-profilvalsen fyldes med jord hvilket resulterer i en god jord-til-jord pakning uden nogen form for iltning af jorden. Overfladen efterlades flot pakket med en grov struktur.

Glatvalse

Glatvalsen er specifikt udviklet til græsmarker. Fyldes den med vand, øges vægten og den kan effektivt trykke og jævne overfladen.

Glatvalsen er specifikt udviklet til græsmarker. Fyldes den med vand, øges vægten og den kan effektivt trykke og jævne overfladen.

SYNKRONVALSE 300/55

Synkronvalse 300/55 pakker jorden koncentreret, hvor jordbearbejdningen foregår, således at jorden efterlades uberørt. Egner sig til alle typer jord på grund af den store diameter på hjulene.

Synkronvalse 300/55 pakker jorden koncentreret, hvor jordbearbejdningen foregår, således at jorden efterlades uberørt. Egner sig til alle typer jord på grund af den store diameter på hjulene.

Tandpakkervalse

Tandpakkervalsen med de påsvejsede tænder slår knolde i stykker og har en god smuldrende effekt på især finere og klæbrige jordtyper. Tandpakkervalsen giver en god pakning i hele arbejdsbredden.

Tandpakkervalsen med de påsvejsede tænder slår knolde i stykker og har en god smuldrende effekt på især finere og klæbrige jordtyper. Tandpakkervalsen giver en god pakning i hele arbejdsbredden.